และนี่คือตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา :

โครงหลังคา-กันสาดสแตนเลส
หลังคาโพลีคาร์บอเนต, กันสาดโพลีคาร์บอเนต, หลังคาดีไลท์, กันสาดดีไลท์, หลังคาเมทัลชีท, กันสาดเมทัลชีท
...

ประตู-รั้วสแตนเลส
ประตูรั้วสแตนเลส, ประตูรั้วสแตนเลสผสมไม้ UPVC, ช่องรั้วสแตนเลส, ช่องรั้วแสตนเลสผสมไม้ UPVC
...

ราวบันได-ราวกันตกสแตนเลส
ราวบันไดสแตนเลส, ราวกันตกสแตนเลส, ประตู-
หน้าต่างสแตนเลส, เหล็กดัดสแตนเลส...

งานสแตนเลสอื่นๆ
งานสแตนเลสอื่นๆ, งานผลิตชิ้นงานตามแบบ, ระแนงไม้
...

ราวบันได-ราวกันตกสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส, ราวกันตกสแตนเลส, ประตู- หน้าต่างสแตนเลส, เหล็กดัดสแตนเลส...

ราวกันตกสแตนเลสผสมไม้

ราวกันตกสแตนเลสผสมไม้

ราวกันตกสแตนเลสผสมไม้

ราวกันตกสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส

เหล็กดัดสแตนเลส


Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5   

 

Copyright © 2009, NPStainless.com
webmaster@npstainless.com
last updated : 09/09/09